O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej w Drzązgowie został utworzony przez Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” i działa od 15 grudnia 2011 roku.  

Jest placówką pobytu dziennego, w której prowadzone są zajęcia zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika. W pracy terapeutycznej najważniejsze jest przystosowanie społeczno – zawodowe uczestników, które jest niezbędne do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

W zajęciach bierze udział 20 osób, powyżej 18 roku życia, które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej (są to warunki niezbędne do uczestnictwa w zajęciach WTZ). Uczestnicy biorą udział w terapii, która odbywa się w następujących pracowniach: gospodarstwa domowego, rękodzieła artystycznego, multimedialnej oraz edukacyjnej i umiejętności społecznych, a także gdy pozwala na to pogoda w pracowni ogrodniczej.

Dodatkowo każdy z uczestników bierze udział w indywidualnych zajęciach z rehabilitacji ruchowej oraz w spotkaniach z psychologiem.Terapia prowadzona jest przez wykwalifikowaną kadrę terapeutów. W jej ramach realizowane są następujące cele:

- trening podstawowych umiejętności komunikacji społecznej,

- trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej,

- trening w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego żywienia,

- trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich,

- trening przygotowania do podjęcia pracy.

Formy terapii zmierzające do poprawy ogólnej sprawności uczestników WTZ są następujące:

- rozmowy indywidualne i grupowe,

- trening rozwiązywania problemów i sytuacji trudnych,

- praca na emocjach,

- arteterapia,

- filmoterapia,

- biblioterapia,

- estetoterapia,

- zajęcia stymulujące funkcjonowanie poznawcze,

- wsparcie psychologiczne,

- zajęcia rekreacyjne,

- fizjoterapia,

- spotkania okolicznościowe,

- kinezyterapia.

 

Warsztaty to nasz " drugi dom " w którym spędzamy codziennie dużo czasu który przeznaczony jest na edukację i rozrywkę.


WTZ Drzązgowo

Copyright (c)2015 Stowarzyszenie Razem