Edukacyjna i umiejętności społecznych

Opiekun pracowni: Monika Wiśniewska

 

W pracowni edukacyjnej i umiejętności społecznych realizowane są następujące cele ogólne: rozwijanie podstawowej wiedzy z języka polskiego (poprzez poznawanie liter, pisanie wyrazów, wyszukiwanie poznanych liter, układnie wyrazów z sylab, doskonalenie umiejętności czytania i pisania), rozwijanie podstawowej wiedzy z matematyki (poprzez poznawanie cyfr i liczb, naukę i doskonalenie dodawania i odejmowania, ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań z treścią), rozwijanie i doskonalenie sprawności grafomotorycznej i manualnej (poprzez ćwiczenia w pisaniu po śladach, kolorowanie obrazków, ćwiczenia w posługiwaniu się długopisem, ołówkiem, kredkami, linijką).

Uczestnicy poznają elementarne wiadomości dotyczące świata, zjawisk przyrodniczych, historii i geografii. Równocześnie przebiega nauka kultury osobistej, polegająca na ćwiczeniu poprawnego zachowania w placówce i poza nią. W ramach zajęć  prowadzony jest  również trening ekonomiczny, podczas którego podopieczni rozpoznają nominały pieniężne i kształtowany jest nawyk racjonalnego dysponowania własnym budżetem.

Prowadzone są  ćwiczenia doskonalące umiejętności takie jak: logiczne myślenie, koncentracja uwagi, spostrzegawczość, cierpliwość, samodzielność, analiza i synteza wzrokowo-słuchowa. 

 

 
Copyright (c)2015 Stowarzyszenie Razem