Multimedialna

Opiekun pracowni – terapeuta Agnieszka Musiela

 

W pracowni multimedialnej prowadzone są zajęcia, które mają na celu naukę i doskonalenie umiejętności obsługi mediów tj. komputera , projektora ,cyfrowego aparatu fotograficznego, tabletu. Podczas zajęć uczestnicy uczą się obsługiwać edytory tekstu, programy graficzne, Internet. Wykonują dyplomy, zaproszenia, kartki okolicznościowe, wizytówki oraz prowadzą archiwum zajęć. Zajęcia praktyczne stosowane w tej pracowni umożliwiają podopiecznym rozwój zdolności logicznego myślenia, usprawnianie funkcji odpowiedzialnych za czytanie i pisanie (percepcji wzrokowo -przestrzennej , słuchowej, sprawności grafomotorycznej, pamięciowych mechanizmów mowy), kształtowanie pamięci i spostrzegawczości oraz rozwój kompetencji komunikacyjnych, poprzez rozwijanie zdolności  komunikowania się przez  Internet tzn.  przez zakładanie i  korzystanie z konta  e-mail, pisanie i odbieranie wiadomości czy korzystanie z portali społecznościowych i komunikatorów.

W ramach zajęć terapeutycznych w pracowni multimedialnej uczestnicy zdobywają podstawowe umiejętności w posługiwaniu się komputerem i bezpiecznego korzystania z Internetu, które mogą okazać się przydatne w samodzielnym życiu lub w momencie podjęcia pracy przez któregoś z uczestników.

Copyright (c)2015 Stowarzyszenie Razem