Pracownia rehabilitacyjna

Fizjoterapeuta – Katarzyna Siejak

 

Zajęcia służą diagnozie oraz  poprawie stanu zdrowia fizycznego uczestników, zdolności samoobsługowych, poprawie koordynacji i stabilizacji. Na fizjoterapię składają się zajęcia indywidualne i grupowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz masaż klasyczny. Szczególną troską objęci  są uczestnicy poruszający się na wózku inwalidzkim ze względu na zagrożenie odleżynami, pogłębianiem się przykurczy mięśniowych, a co za tym idzie większym ograniczeniem samoobsługowym i ruchowym. Zajęcia prowadzone są na sali rehabilitacyjnej, a przy sprzyjających warunkach atmosferycznych również w terenie.

W pracowni rehabilitacyjnej stosuje się również zabiegi ciepłolecznicze i światłolecznicze, elektroterapię, terapię ultradźwiękową oraz laserową.

Głównym celem zajęć jest właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, rozwój sprawności psychofizycznej, promowanie zdrowego stylu życia.

 

Copyright (c)2015 Stowarzyszenie Razem