Wizytacja związana z konkursem „Wielkopolska otwarta dla niepełnosprawnych”

 

Spotkanie odbyło się dnia 25 lutego 2013 roku. Gościliśmy między innymi przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Kostrzyn oraz kapituły konkursowej. Jest to kolejny etap konkursu, a świetlica środowiskowa została przedstawiona jako przykład „dobrej praktyki” na rzecz osób niepełnosprawnych.

 
 

Copyright (c)2015 Stowarzyszenie Razem