OGŁOSZENIA

 

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” w Drzązgowie poszukuje kandydatów chętnych do udziału w Warsztacie Terapii Zajęciowej

Uczestnikami WTZ mogą być osoby, zaliczone zarówno do znacznego jak i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wskazanie mogą uzyskać jedynie osoby upośledzone umysłowo lub chore psychicznie.

Uczestnictwo w Warsztacie Terapii Zajęciowej nie pociąga za sobą żadnych kosztów dla osoby niepełnosprawnej, ponieważ ma ono charakter nieodpłatny.


Wszystkich chętnych spełniających powyższe wymogi -mieszkańców gminy Kostrzyn oraz okolic - zainteresowanych uczestnictwem w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Drzązgowie prosimy o kontakt:

 

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Razem” w Drzązgowie 61 855 10 93

Urząd Miejski w Kostrzynie 601 540 348

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie 61 818 88 60

 
"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."
- Jan Paweł II

Stowarzyszenie poszukuje osób zainteresowanych zaangażowaniem się w nasze działania. Zostań wolontariuszem!!!
 

 

Copyright (c)2015 Stowarzyszenie Razem