Uczestnikami WTZ mogą być osoby, zaliczone zarówno do znacznego jak i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wskazanie mogą uzyskać jedynie osoby upośledzone umysłowo lub chore psychicznie.

Uczestnictwo w Warsztacie Terapii Zajęciowej nie pociąga za sobą żadnych kosztów dla osoby niepełnosprawnej, ponieważ ma ono charakter nieodpłatny.

Wszystkich chętnych spełniających powyższe wymogi  -mieszkańców gminy Kostrzyn oraz okolic - zainteresowanych uczestnictwem w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Drzązgowie prosimy o kontakt:

 

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

„Razem” w Drzązgowie                                      61 855 10 93

Urząd Miejski w Kostrzynie                                601 540 348

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie        61 818 88 60

Copyright (c)2015 Stowarzyszenie Razem